Trees
 
กุ่มน้ำ
 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crateva magna (Lour.) DC. 
 ชื่อวงศ์ : Cappardaceae
 ชื่อสามัญ : -
 ชื่อพื้นเมือง : ผักกุ่ม รอถะ เหาะเถาะ อำเภอ
   ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้ต้น
   ขนาด [Size] : สูง 5- 20 เมตร
   สีดอก [Flower Color] : สีขาวแล้วเปลี่ยนเป็น
สีเหลือง
   ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Tiem] : ธ.ค.-เม.ย.
   อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : ช้า
 

 ลักษณะนิสัย [Habitat] : ขึ้นได้ในดินทั่วไปที่อยู่
ริมน้ำ

     ความชื้น [Moisture] : สูง
     แสง [Light] : แดดเต็มวัน
Additional
Images

 

   
   
   
   
 ลักษณะทั่วไป (Characteristic) :    ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง   ผลัดใบ  เรือนยอดแผ่กว้าง   ลำต้นมักคดงอ
และแตกกิ่งต่ำ เปลือกค่อนข้างเรียบสีเทาอมขาวหรือเทาแต้มขาวเป็นทาง  มีช่องระบายอากาศเล็กๆตามผิวทั่วไป
 ใบ (Foliage) : ใบประกอบแบบนิ้วมือ มีใบย่อย 3 ใบ เรียงสลับ ก้านใบประกอบยาว 4-14 เซนติเมตร  ใบย่อย
รูปหอกหรือรูปขอบขนาน กว้าง 1.5- 6.5 เซนติเมตร  ยาว 4.5-18 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบค่อนข้างหนามัน ใบเกลี้ยง
 ดอก (Flower) : สีขาวแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อเชิงหลั่นที่ปลายกิ่ง ช่อยาว 10-16 เซนติเมตร มีดอกย่อย 12-20 ดอก   กลีบเลี้ยง 4 กลีบ  รูปรี  กลีบดอก 4 กลีบ รูปรีหรือทรงกลม ดอกบานเต็มที่กว้าง   3-4 เซนติเมตร
 ผล (Fruit) :   ผลแห้ง  แก่ไม่แตก  ทรงกลมหรือรี กว้าง 1.5-4.5 เซนติเมตร ยาว 5-8 เซนติเมตร เปลือกสีเทามี
นวลเมล็ดสีน้ำตาลเข้มรูปเกือกม้า มีจำนวนมาก
 การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) : ปลูกริมน้ำ เหมาะสำหรับบ้านที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง ทนน้ำท่วมขัง
 ประโยชน์ : เปลือกต้นใช้เป็นยาระงับพิษที่ผิวหนัง แก้ไข้ แก้อาเจียน ใบเป็นยาเจริญอาหาร ยาระบาย ขับพยาธิ ดอกและใบอ่อนดองหรือต้มเป็นผักจิ้มน้ำพริกได้