Shrubs
 
ชวนชม
 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Adenium obesum (Forssk.)
Roem. & Schult.
 ชื่อวงศ์ : Apocynaceae
 ชื่อสามัญ : Desert rose, Mock Azalea, Pink
bignonia, Impala lily
 ชื่อพื้นเมือง : ลั่นทมแดง ลั่นทมยะวา
   ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้พุ่ม
   ขนาด [Size] : 1-2 เมตร
   สีดอก [Flower Color] : สีชมพูสด
   ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : ตลอดปี
   อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : ช้า
   ลักษณะนิสัย [Habitat] : ดินปนทราย ระบายน้ำดี
     ความชื้น [Moisture] : ต่ำ
     แสง [Light] : แดดเต็มวัน
Additional
Images
   
   
   
   
 ลักษณะทั่วไป (Characteristic) :    ไม้พุ่มขนาดเล็ก  ลำต้นอวบน้ำ บิดงอไปตามจังหวะ แตกกิ่งก้านสาขาน้อย
รูปทรงโปร่ง เปลือกสีเขียวอมเทา ผิวเรียบเป็นมัน ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางใส
 ใบ (Foliage) : ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ ใบรูปหอกกลับ กว้าง 3-4 เซนติเมตร ยาว 8-10 เซนติเมตร  ปลายใบ
มน  มีติ่งหนามสั้น โคนใบสอบเรียว ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านบนสีเขียวเป็นมันค่อนข้างหนา แช็ง เส้นกลางใบมี
เส้นสีขาว
 ดอก (Flower) : สีชมพูสด ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะที่ปลายกิ่ง ดอกรูปแตร กลีบดอก  โคนกลีบดอกเชื่อมติด
กันเป็นหลอด ภายในหลอดมีสีเหลือง ปลายแยก 5 กลีบ โคนกลีบดอกมีฐานรองดอกเป็นแฉกเล็กๆสีเขียว ดอก
บานเต็มที่กว้าง 3-4 เซนติเมตร
 ผล (Fruit) :  ผลแห้งแตก เป็นฝักคู่ รูปยาวรี
 การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) :  นิยมปลูกลงกระถาง  เป็นไม้ประธานสวนหย่อม เหมาะกับสวน
กรวด   ปลูกริมถนน ริมสระว่ายน้ำ ริมทะเล  ให้ดอกดกและสีสดสวยงาม  มีหลายพันธุ์ ทนแล้ง ไม่ทนน้ำท่วมขัง ยางมีพิษ
 ประโยชน์ :  -